Tarih İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Tarih İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Tarih 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1AYT TARİH-2AYT COĞRAFYA-2AYT FELSEFEAYT DİN
Koç Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12428,75632,32025921,8869,88,8114,8
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12460,5331,517,821,5021,884,811119,56
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce)0,12463,15593715,520,5023867,8118,84,8
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu)0,12392,13352015,8022,86,569,89,810,84,8
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12422,133518,8154,519,37,868,59,810,84,8
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu)0,12417,332918,814,36,819,37,84,89,81010,84,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12448,4331,317,517,33,822,86,53,58,5115,86
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce)0,12413,655927,816,518,52,322,85,34,88,5119,84,8
İbn Haldun Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12478,05123517,57,3021,55,36117,39,54,8
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu)0,12486,851033,817,523,51157,84,869,88,33,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu)0,12463,9532,517,8232,3146,53,58,89,87,33,8
İstanbul Üniversitesi0,12370,59033,8157,5516,86,558,58,5114,8
Ankara Üniversitesi0,12482,56132,816,813-0,394,366,58,89,83,8
Marmara Üniversitesi0,12388,358122,316,54,5211,37,869,8109,84,8
Hacettepe Üniversitesi0,12436,758023,817,543,316,56,53,569,89,83,5
Üsküdar Üniversitesi (Burslu)0,12323,8428,813,3-0,3019,87,8597,87,83,5
Koç Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12454,7720,315,3-0,83,815,56,54,81168,53,5
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi0,12351,656718,513,83-0,320,56,568,87,58,33,8
Beykent Üniversitesi (Burslu)0,12381,7425,59,813,51,313,56,52,566,564,8
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12415102417,86,33,812,35,54,88,57,37,34,8
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu)0,12347,35417,813,39,51165,558,56,87,56
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce)0,12438,556123,812,58,54135,53,54,88,58,34,8
Ege Üniversitesi0,12438,058124,816,36,5210,344,88,59,810,84,8
İstanbul Medeniyet Üniversitesi0,12375,35126,810,32,52,58,56,551169,84,8
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce)0,12392,254119,510,83,8013,8848,898,82,3
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu)0,12340,3531912,84,80,814,55,54,88,88,574,8
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12394,46221,38,82,3011,55,34,8118,58,33,5
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu)0,12405,655000013,52,84,86,36,57,34,8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12366,87920,5121,806,87,84,810118,53,5
Anadolu Üniversitesi0,12360,857027,511,84,817,35,366118,52,3
Bursa Uludağ Üniversitesi0,12298,457126,317,51,8-0,817,86,563,54,88,51
Akdeniz Üniversitesi0,12283,67017,515,31-0,311,844,89,88,5112,5
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi0,12363,357221,312,57,32,59,344,87,37,37,33,8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi0,123288219,510,37,34,37,34,54,86,58,593,8
Dokuz Eylül Üniversitesi (İö)0,12337,16119,814,35,8-0,3134,53,86,36,38,51,3
Kocaeli Üniversitesi0,12352,757224,514-0,33,815,85,84,82,57,37,33,8
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi0,12373,46223,510,87,509,35,83,55,37,55,82,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12336,557120,38,8306,57,83,59,89,84,53,5
Bursa Uludağ Üniversitesi (İö)0,12327,36120,810,85095,3667,363,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,123557017,39,50010,35,558656
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi0,12327,35612011,842,512,32648,562,8
İzmir Demokrasi Üniversitesi0,12343,26114,817,82,81,58,34,5558,554,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12389,12516,510,890,86,54,32,36,37,37,53,8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12329,656114,340013,35,556,56,393,5
Karadeniz Teknik Üniversitesi0,1232481000010,55,33,57,55,88,82,3
Sakarya Üniversitesi0,12359,210213,37,82,8215,52,83,556,38,32,8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İö)0,12326,16225,37,512011,86,52,87,57,300
Erciyes Üniversitesi0,12348,75811014007,56,84,87,37,86,54,8
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi0,12278,16217,812,83,813,583,57,58,56,34,8
Mersin Üniversitesi0,12284,5621112,331,547,8598,86,84
Selçuk Üniversitesi0,12357,69220,510,810,311,343,86,37,54,32,8
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv.0,12367,15512,59,37,83,85,5435,5974
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,12306,2629,513,801,811,544,87,364,86
Pamukkale Üniversitesi0,12349,8582158,84010,86,53,53,54,88,53,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12335,552019,312,300153,52,56,808,82,8
Gaziantep Üniversitesi0,12332,98220,39,50,80,8115,53,857,86,30
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12295,85621811,52014,80,34,86,32,57,33,8
Trakya Üniversitesi0,12307,38216,87,8-109,85,53,84,88,59,81,5
Kırıkkale Üniversitesi0,12386,757217,56,57,3-0,314,33,53,53,37,32,81,8
Balıkesir Üniversitesi0,12390,98214,35,31,83,89,84,53,58,846,31,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İö)0,12319,76212,810,3120,810,82,33,54,8111,82,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12285,2510315,811,8-0,501134,86,567,33,8
İnönü Üniversitesi0,12407,27149,514,304,8465,34,86,34,8
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12285,357119,310,31,8174,366,88,57,30,3
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu)0,12317,12024,511,80013,82,52,804,56,53,8
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi0,123377214,311,30,81,32,55,567,59,87,35
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İö)0,12360,162107,514,37,35,567,57,34,32,8
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12332,157220,84,8008,84,84,85,35,36,53,8
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv.0,12322,253129,81,318,85,54,864,37,82,5
Harran Üniversitesi0,12322,758217,511,55,32,36,83,51,35,36,37,32,5
Sakarya Üniversitesi (İö)0,123379217,890014,30,33,817,57,33,8
Düzce Üniversitesi0,12368,16218,85,38,5-0,38,84,51,3458,50,5
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi0,12362,5821110,82033,34,86,38,58,83,5
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi0,12324,56220,811,52010,52,83,566,33,81,5
Atatürk Üniversitesi0,123708123,57,83,804,82,33,84,52,57,56
Dicle Üniversitesi0,12313,78017,511,81064,364,88,561,5
Afyon Kocatepe Üniversitesi0,12327,058216,312,841,383,33,54,85,57,31,3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12343,7523,8107,5012,51,514,33,82,82,8
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi0,12377,5571148,83,507,84,34,82,37,862,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi0,12335,658022,38,55,305,34,33,8663,82,8
Amasya Üniversitesi0,12291,856116,510,81,31,36,334,87,37,32,34,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi0,12369,35621190,508,84,34,87,54,84,82,8
Pamukkale Üniversitesi (İö)0,12317,57212,84,82,817,55,5485,85,52,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi0,12322,88120,570-0,315,81,83,54,354,81,3
Ordu Üniversitesi0,12291,156211,516,300,3-1,36,867,3113,84,8
Samsun Üniversitesi0,12301,26111,511,3-0,506,85,54,88,57,351,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İö)0,12314,4411511,30,50115,32,33,568,80,3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12378,68118,312,5019,85,53,53,82,823,8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (KKTC Uyruklu)0,12376116,89001,54,34,84,81063,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi0,12296,67214,39,50,51,812,54,53,56,37,31,81
Giresun Üniversitesi0,12323,85621010,53,50,874,32,33,59,863,5
Uşak Üniversitesi0,12396,66222,58,89,506,52,82,313,572,3
Erciyes Üniversitesi (İö)0,12309,18218,811,30,5010,55,52,35,357,33,8
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi0,12350,056115,56,57,8-0,892,82,34,8643,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,12365,35408,34,521,85,35,84,858,545
Aksaray Üniversitesi0,12379,16218,8101011,54,813,32,31,83,8
Selçuk Üniversitesi (İö)0,12307,88110,38,5407,36,84,8562,84,8
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12338,93118,56,56,806,834,89,856,52,3
Gaziantep Üniversitesi (İö)0,12373,357117,812,55,303,55,53,8354,53,5
Trakya Üniversitesi (İö)0,12305,77223,58,8-0,31,57,84,81,54,51,87,53,8
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi0,12434,957114,34,82,5014,82,51,334,33,82,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İö)0,12284,59320,85,500,510,83,32,358,84,81,5
Balıkesir Üniversitesi (İö)0,12328,957213,811,33,8-0,510,80,83,867,833,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi0,12390,47116,88,3-0,32344,83,8105,51,8
Adıyaman Üniversitesi0,12292,157217,87,30012,82,83,82,85,37,81,5
Kırklareli Üniversitesi0,12341,672185,56,5064,33,53662,8
Karabük Üniversitesi0,12409,457113,85-10,562,84,857,544,8
Kastamonu Üniversitesi0,12321,056219,34,80,807,55,32,36,51,37,53,5
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İö)0,12307,94114,811,50,8390,51,36,34,37,33,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (KKTC Uyruklu)0,12360,5118,56,82,8010,5113,557,52,5
Süleyman Demirel Üniversitesi (İö)0,1241172139,56,50,86,34,32,35,57,33,8-0,8
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi0,123256216,37,84,5173,52,328,87,31,5
Kırıkkale Üniversitesi (İö)0,12335,36225,5943,36,342,347,30,81,5
Fırat Üniversitesi0,12351,958112,873193,34,86,34,84,31,3
Bartın Üniversitesi0,12313,46212,514,31-0,545,54,86,844,53,8
Sinop Üniversitesi0,12340,458213,37,800,565,32,56,557,32
İnönü Üniversitesi (İö)0,12305,66217,511,54,803,55,33,58,53,54,81
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi0,12364,9628,3100,51,35,87,84,87,360,52,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi0,12304,95829,310,3-0,80,86,55,563,59,83,33,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İö)0,12377,656224,89,32,51,33,84,35647,32,8
Erzurum Teknik Üniversitesi0,12320,756216,370,8-0,57,834,8566,81
Hitit Üniversitesi0,12329,656114,55,89,805,80,851,86,37,33,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi0,12374,36217,35,5009,533,84,84,36,50,3
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İö)0,12309,741229,3-0,36,35,30,82,34,35,35,32,8
Çankırı Karatekin Üniversitesi0,12282,26122,88,3-0,3-0,37,53,34,84,35,361,3
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İö)0,12328,558214,88305,53,33,57,87,32,81,8
Mardin Artuklu Üniversitesi0,12346,65627,382,3-1130,33,54,87,333,5
Artvin Çoruh Üniversitesi0,12304,3562109,51,5-0,5484,87,39,80,51,3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İö)0,12274,48122,391,5012,35,33,57,83,83,5-1,3
Ordu Üniversitesi (İö)0,12394,16213,39,35,8080,82,35551,3
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İö)0,12360,857217,58,52,506,53,33,82,85,343,5
Giresun Üniversitesi (İö)0,12333,341146,8-0,544,3454,84,87,31,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İö)0,12357,9562164,85,507,33,32,54,5650,8
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi0,12295,656215,58,8009,36,51167,31,8
Dicle Üniversitesi (İö)0,12285,6562189,31,5-0,854,33,53,865,33,8
Kilis 7 Aralık Üniversitesi0,12423,658213,57,80,505,86,82,57,314,80
Uşak Üniversitesi (İö)0,12365,356214,33,50,55,511,81,303,53,35,33,8
Atatürk Üniversitesi (İö)0,12340721810006,82,32,33,54,87,32,3
Yozgat Bozok Üniversitesi0,12315,558215,8136,51,88,3-0,33,52,32,56,32,8
Gümüşhane Üniversitesi0,12307,957220,811,52,806,82,32,54,84,85,30,5
Amasya Üniversitesi (İö)0,12363,555219,59,50-0,38,32,32,854,33,81,3
Batman Üniversitesi0,12351,256289,34,5310,50,552,37,54,86
Kırklareli Üniversitesi (İö)0,12284,656211,37,501,8942,34,87,324,8
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İö)0,12338,157218,310,310,88,31,54,84,5630,3
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İö)0,12298,557217,566,804,54,83,84,86,33,51,5
Karabük Üniversitesi (İö)0,12333,356217,511,346,392,813,53,50,82,3
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İö)0,12300,357112,86,80,806,83,34,86,3552,5
Bartın Üniversitesi (İö)0,12331,64111,57,80,80,58,80,81,56,347,52,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İö)0,12307,4572185,83,80,54,53,353,36,561,3
Bayburt Üniversitesi0,12395,156216,335,31,35,522,851,55,33,8
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12277,2713,88,320,86,54,34,85,56,331,8
Siirt Üniversitesi0,12301,756117,510,5508,83,83,841,540,8
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İö)0,12316,25417,57,38,5034,51,51,58,58,82,8
Fırat Üniversitesi (İö)0,12282,26212,87,8009,55,31,34,37,52,82,8
Sinop Üniversitesi (İö)0,12350,75729,38238,341,552,861,5
Kastamonu Üniversitesi (İö)0,12334,856216,36,8-0,309,53,342,80,56,83
Bingöl Üniversitesi0,12284,36216,37,51,504,8363,58,551
Munzur Üniversitesi0,12388,255223,37-1-0,39,5-0,54,83,34,83,30,5
Artvin Çoruh Üniversitesi (İö)0,12436,35417,56,3406,544,84,82,33,32,3
Kafkas Üniversitesi0,1231662119,8005,33,31,33,568,53,5
Kto Karatay Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12358,55106,893,52,87256,345-0,3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İö)0,12372,857217,87,8208,83,52,8-0,82,57,51,5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İö)0,12361,956212,511,3-0,508,56032,85,51,8
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi0,12283,1562197,8209,50,34,82,54,852,3
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İö)0,12306,056213,39,31,304,35,54,856,35-0,3
Bitlis Eren Üniversitesi0,12329,46112,54,32-0,84,832,566,53,84,8
Erzurum Teknik Üniversitesi (İö)0,12333,256216,813,5311,30,33,59,851,82,3
Muş Alparslan Üniversitesi0,12338,982146,301,58,346-0,33,55,82,3
Gümüşhane Üniversitesi (İö)0,12306,6562175,32,50,59,53,52,83,33,83,81,5
Ardahan Üniversitesi0,123756214,85,80,507,55,83,551,33,80,5
Yozgat Bozok Üniversitesi (İö)0,12319,87220,57,300833,53,82,53,52,3
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İö)0,12340,756215,89,80,816,55,52,55,8551,8
Iğdır Üniversitesi0,12390,56213,530,819,8-0,34462,81,5
Bayburt Üniversitesi (İö)0,12322,854118,872,318,53,32,53,81,52,32,8
Bingöl Üniversitesi (İö)0,12316,23914,311,51,8043,34,86,58,54,81
Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça)0,123633112,85,300,373,34,85,32,54,80,5
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12361,051713,55,8-0,309,5414,84,84,3-1,3
Kafkas Üniversitesi (İö)0,12356,16218,508,5-0,51,5-0,33,86,83,86,31,5
Bitlis Eren Üniversitesi (İö)0,12330,454114,82,56,8092,81,31,33,552,3
Beykent Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12334,336163,85,802,3-0,53,547,55,52,8
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İö)0,12317,254112,56009,55,804,30,56,80,5
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12359,25414,35,39,30,33,80,53,52,53,87,30
Siirt Üniversitesi (İö)0,12396,76217,51,55,35,85,50,53,82,532,31,5
Ardahan Üniversitesi (İö)0,12299,2541135,5-0,81,510,52,83,51,37,33,50
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12297,1101457-0,861,83,52,867,31,5
Bakü Devlet Üniversitesi (Ücretli)0,12437,3112,360,507,3-0,51,34,32,83,81,3
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu)0,12339129,35,521,32,32,53,825,38,50,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12316,81912,56,83,3211,50,31,33,80,802,8
Kto Karatay Üniversitesi (Ücretli)0,12329,419,36,314,3631,31,55,54,8-0,8
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12271,31712,88,8225,50,52,514,841,5
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12299,551715,501103,50,81,523,850,3
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12281,251812,8710-0,81,8644,85,31,5
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu)0,12363,0515145,50,80,54,30,530,53,57,50,8
Nişantaşı Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12351,753916,36002,800,80,85,86,32
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12282,351713,3101,8-0,36,51,52,33,32,5-0,31,3
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim)0,12313,15102016,56,52010-0,82,32,84,32,31,3
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim)0,12323,7305314,57,50,801,5254,83,52,30,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu