2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları 📝

KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı

Sosyal Ağlarda Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Yazdır

2020 KPSS ortaöğretim için hazırladığımız konular ve soru dağılımlarıyla “Kamu Personeli Seçme Sınavı” olarak adlandırılan KPSS‘de hedeflerinize çok daha iyi hazırlanabilirsiniz. Güncel konuları inceleyerek hazırladığımız KPSS ortaöğretimde çıkması muhtemel konuların tamamı burada. 👍 Unutmayın, KPSS ortaöğretim konularını detaylı inceleyerek ÖSYM’nin hangi konulardan daha çok soru sorduğunu ve hangi soru tipleri üzerinde durduğu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu durum ise sizi rakiplerinizden daha öne atacaktır. 😉

2020 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

KONULAR
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Ses Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

2020 KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

KONULAR
Temel Kavramlar
Sayılar
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
EBOB-EKOK
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar
Eşitsizlik
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
İşlem ve Modüler Aritmetik
Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
Tablo ve Grafikler
Mantık

2020 KPSS Ortaöğretim Geometri Konuları

KONULAR
Geometrik Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Özel Üçgenler
Açıortay
Kenarortay
Çokgenler
Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler

2020 KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

KONULAR
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk-İslam Tarihi
İlk Müslüman Türk Devletleri
Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
I. ve II. Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Atatürk İlke ve İnkılapları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2020 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

KONULAR
Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

2020 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

KONULAR
Hukukun Temel Kavramları
Genel Esaslar
Temel Haklar
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasal Gelişmeler
İdare Hukuku
Uluslararası Örgütler
Güncel Bilgiler