2021 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları

2021 KPSS önlisans için hazırladığımız 2021 KPSS önlisans konuları ve 2021 KPSS önlisans soru dağılımlarıyla “Kamu Personeli Seçme Sınavı” olarak adlandırılan KPSS‘de hedeflerinize çok daha iyi hazırlanabilirsiniz.

Güncel konuları inceleyerek hazırladığımız KPSS önlisansta çıkması muhtemel konuların tamamı burada. 👍 Unutmayın, KPSS önlisans konularını detaylı inceleyerek ÖSYM’nin hangi konulardan daha çok soru sorduğunu ve hangi soru tipleri üzerinde durduğu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu durum ise sizi rakiplerinizden daha öne atacaktır. 😉

KPSS Önlisans Konuları 2021

KPSS Önlisans Türkçe Konuları 2021

KONULAR
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Ses Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık ve Akıl Yürütme
KPSS Önlisans Türkçe Konuları

KPSS Önlisans Matematik Konuları 2021

KONULAR
Temel Kavramlar
Sayılar
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
EBOB-EKOK
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar
Eşitsizlik
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
İşlem ve Modüler Aritmetik
Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
Tablo ve Grafikler
Mantık
KPSS Önlisans Matematik Konuları

KPSS Önlisans Geometri Konuları 2021

KONULAR
Geometrik Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Özel Üçgenler
Açıortay
Kenarortay
Çokgenler
Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
KPSS Önlisans Geometri Konuları

KPSS Önlisans Tarih Konuları 2021

KONULAR
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk-İslam Tarihi
İlk Müslüman Türk Devletleri
Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
I. ve II. Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Atatürk İlke ve İnkılapları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS Önlisans Tarih Konuları

KPSS Önlisans Coğrafya Konuları 2021

KONULAR
Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
KPSS Önlisans Coğrafya Konuları

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları 2021

KONULAR
Hukukun Temel Kavramları
Genel Esaslar
Temel Haklar
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasal Gelişmeler
İdare Hukuku
Uluslararası Örgütler
Güncel Bilgiler
KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları

KPSS Önlisans Soru Dağılımları 2021

Eklenecek…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı