İletişim

Genel Konulu Talepler İçin: iletisim@tercihkocu.com

Reklam ve Sponsorluk Talepleri İçin: reklam@tercihkocu.com

Teknik Konulu Talepler İçin: webmaster@tercihkocu.com