12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

12. sınıflar için “12. Sınıf Coğrafya Konuları (2020-2021)“, “12. Sınıf Coğrafya Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 12. sınıf coğrafya müfredatı içerisinde yer alan coğrafya konuları eksiksiz olarak burada.

12. Sınıf Coğrafya Konuları (2020-2021)

 • 1. Doğal Sistemler
  • 1.1. Ekstrem Doğa Olayları
   • 1.1.1 Ekstrem Doğa Olayları
    • 1.1.1.1. Astronomi Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
    • 1.1.1.2. Meteoroloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
    • 1.1.1.3. Jeoloji ve Jeomorfoloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
  • 1.2. Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi
   • 1.2.1. Doğa ve Değişim
   • 1.2.2. Küresel İklim Değişimi
    • 1.2.2.1. Küresel İklim Değişiminin Nedenleri
    • 1.2.2.2. Küresel İklim Değişiminin Gözlenen ve Öngörülen Etkileri
    • 1.2.2.3. Küresel İklim Değişimi ile Mücadele
     • 1.2.2.3.1. Coğrafya Okuryazarlığı
 • 2. Beşerî Sistemler
  • 2.1. Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
   • 2.1.1. Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
    • 2.1.1.1. Haliç’teki Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri
    • 2.1.1.2. Silikon Vadisi’nde Meydana Gelen Değişimlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
   • 2.1.2. Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
    • 2.1.2.1. Sao Paulo
    • 2.1.2.2. Petrolden Gelen Zenginlik: Batman
   • 2.1.3. Geleceğin Dünyası
    • 2.1.3.1. Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu
    • 2.1.3.2. Yaşam Kaynağımız: Suyun Geleceği
    • 2.1.3.3. Şehir ve Yerleşme
    • 2.1.3.4. Tarımın Geleceği: Dikey Çiftçilik
    • 2.1.3.5. Geleceğin Ekonomisi
    • 2.1.3.6. Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi
    • 2.1.3.7. Yapay Zekâ
    • 2.1.3.8. Uzay Madenciliği
     • 2.1.3.8.1. Coğrafya Okuryazarlığı
  • 2.2. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
   • 2.2.1. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri
    • 2.2.1.1. İşlevsel Yönetim Bölgeleri
    • 2.2.1.2. İşlevsel Hizmet Bölgeleri
    • 2.2.1.3. İşlevsel İstatistik Bölgeleri
    • 2.2.1.4 İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
   • 2.2.2. Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
    • 2.2.2.1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
    • 2.2.2.2. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
    • 2.2.2.3. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
    • 2.2.2.4. Doğu Anadolu Projesi (DAP)
    • 2.2.2.5. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
    • 2.2.2.6. Konya Ovası Projesi (KOP)
  • 2.3. Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
   • 2.3.1. Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
    • 2.3.1.1. Ulaşım Sektörünün Ekonomiye Katkısı
    • 2.3.1.2. Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı
    • 2.3.1.3. Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı
   • 2.3.2. Ulaşımı Etkileyen Faktörler
    • 2.3.2.1. Doğal Faktörler
    • 2.3.2.2. Beşerî Faktörler
   • 2.3.3. Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
   • 2.3.4. Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
    • 2.3.4.1. Kara Yolları
    • 2.3.4.2. Demir Yolları
    • 2.3.4.3. Hava Yolları
    • 2.3.4.4. Deniz Yollları
    • 2.3.4.5. Boru Hatları
  • 2.4. Küresel Ticaret
   • 2.4.1. Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri
    • 2.4.1.1. Ticaretin Gelişimi
    • 2.4.1.2. Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
    • 2.4.1.3. Dünya Ticaretine Yön Veren Uluslararası Bölgeler ve Kuruluşlar
   • 2.4.2. Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
    • 2.4.2.1. Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
   • 2.4.3. Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
   • 2.4.4. Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
  • 2.5. Türkiye Turizmi
   • 2.5.1. Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
   • 2.5.2. Türkiye’nin Kültürel Mirası
    • 2.5.2.1. Somut Kültürel Miras
    • 2.5.2.2. Somut Olmayan Kültürel Miras
   • 2.5.3. Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
   • 2.5.4. Türkiye’nin Turizm Politikaları
   • 2.5.5. Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
 • 3. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • 3.1. Jeopolitik Konum
   • 3.1.1. Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
   • 3.1.2. Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
   • 3.1.3. Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
   • 3.1.4. Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
   • 3.1.5. Türk Kültürü Havzası
  • 3.2. Ülkeler Arası Etkileşim
   • 3.2.1. Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
   • 3.2.2. Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
   • 3.2.3. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
    • 3.2.3.1. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması
    • 3.2.3.2. Ülkelerin Gelişmişlik Ölçütleri
   • 3.2.4. Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
   • 3.2.5. Enerji Güzergâhları ve Etkileri
    • 3.2.5.1. Petrol ve Doğal Gazın Deniz Yoluyla Taşınması
    • 3.2.5.2. Enerji Koridoru Türkiye
   • 3.2.6. Çatışma Bölgeleri
    • 3.2.6.1. Sınır Aşan Sular Sorunu
    • 3.2.6.2. Barış Üzerine
 • 4. Çevre ve Toplum
  • 4.1. Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
   • 4.1.1. Doğal Çevrenin Sınırlılığı
   • 4.1.2. Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
   • 4.1.3. Çevre Politikaları
   • 4.1.4. Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları
    • 4.1.4.1. Yeni Zelenda’nın Çevre Politikası
    • 4.1.4.2. Kosta Rika’nın Çevre Politikası
    • 4.1.4.3. Zimbave’nin çevre Politikası
    • 4.1.4.4. İsveç’in Çevre Politikası
    • 4.1.4.5. Güney Kore’nin Çevre Politikası
   • 4.1.5. Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
   • 4.1.6. Çevresel Örgütler
   • 4.1.7. Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
   • 4.1.8. Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. Sınıf Coğrafya Müfredatı (2020-2021)

Açıklanmadı…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu