12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı (2019-2020) 📒

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı

Sosyal Ağlarda Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Yazdır

Liseler için “12. Sınıf Coğrafya Konuları“, “12. Sınıf Coğrafya Müfredatı” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 12. sınıf coğrafya müfredatı içerisinde yer alan coğrafya konuları eksiksiz olarak burada.

Bilindiği gibi her yıl güncel 12. sınıf coğrafya müfredatını, yani o yıl içerisinde işlenecek 12. sınıf coğrafya konularıMEB yayınlıyor. Bizde öğrenciler kolaylık için 12. sınıf coğrafya konuları ve müfredatını aşağıdaki gibi sıraladık.

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı

 • Doğal Sistemler
  • Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri
  • Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri
 • Beşeri Sistemler
  • Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri
  • Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri
  • Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler
  • Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri
  • Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri
  • Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
  • Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler
  • Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin
  • İlişkisi
  • Türkiye’deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi
  • Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
  • Türkiye’deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri
  • Tarihî Ticaret Yolları ve Türkiye’nin Konumu
  • Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
  • Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi
  • Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim
  • Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri
  • Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
  • Türkiye’nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler
  • Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve
  • Kültürel Bağlar
  • Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü
  • Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
  • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Sosyal ve Ekonomik Özellikleri
  • Doğal Kaynak Potansiyelinin Ülkelerin Bölgesel ve Küresel
  • İlişkilerine Olan Etkisi
  • Dünyadaki Başlıca Enerji Nakil Hatlarının Bölge ve Ülkelere Etkileri
  • Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar
  • Günümüz Çatışma Alanları
 • Çevre ve Toplum
  • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  • Farklı Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkelerin Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politika ve Uygulamalar
  • Çevresel Örgüt ve Anlaşmaların Çevre Yönetimi ve Korunmasına Etkileri
  • Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir