10. Sınıf Din Kültürü Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

10. sınıflar için “10. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)“, “10. Sınıf Din Kültürü Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 10. sınıf din kültürü müfredatı içerisinde yer alan din kültürü konuları eksiksiz olarak burada.

10. Sınıf Din Kültürü Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

10. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)

 • 1. Allah İnsan İlişkisi
  • 1.1. Allah İnancı ve İnsan
  • 1.2. Allah’ın Varlığı ve Birliği
  • 1.3. Allah’ın İsim ve Sıfatları
  • 1.4. Kur’an-I Kerim’de İnsan ve Özellikleri
  • 1.5. İnsanın Allah ile İrtibatı
  • 1.6. Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler
 • 2. Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Gençlik
  • 2.1. Kur’an-ı Kerim’de Gençler
  • 2.2. Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (S.A.V.)
  • 2.3. Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Gençler
  • 2.4. Bazı Genç Sahabeler
  • 2.5. Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet
 • 3. Din ve Hayat
  • 3.1. Din ve Aile
  • 3.2. Din, Kültür ve Sanat
  • 3.3. Din ve Çevre
  • 3.4. Din ve Sosyal Değişim
  • 3.5. Din ve Ekonomi
  • 3.6. Din ve Sosyal Adalet
  • 3.7. Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
 • 4. Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • 4.1. İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
  • 4.2. İslam Ahlakının Kaynakları
  • 4.3. Ahlak ile Terbiye Arasındaki İlişki
  • 4.4. İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar
  • 4.5. Tutum ve Davranışlarda Ölçülü Olmak
  • 4.6. Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler
 • 5. İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
  • 5.1. Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  • 5.2. Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
  • 5.3. İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar
  • 5.4. İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar
  • 5.5. Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet

10. Sınıf Din Kültürü Müfredatı (2020-2021)

Hazırlanıyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu