10. Sınıf Din Kültürü Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

10. sınıflar için “10. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)“, “10. Sınıf Din Kültürü Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 10. sınıf din kültürü müfredatı içerisinde yer alan din kültürü konuları eksiksiz olarak burada.

10. Sınıf Din Kültürü Konuları (2020-2021)

 • 1. Allah İnsan İlişkisi
  • 1.1. Allah İnancı ve İnsan
  • 1.2. Allah’ın Varlığı ve Birliği
  • 1.3. Allah’ın İsim ve Sıfatları
  • 1.4. Kur’an-I Kerim’de İnsan ve Özellikleri
  • 1.5. İnsanın Allah ile İrtibatı
  • 1.6. Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler
 • 2. Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Gençlik
  • 2.1. Kur’an-ı Kerim’de Gençler
  • 2.2. Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (S.A.V.)
  • 2.3. Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Gençler
  • 2.4. Bazı Genç Sahabeler
  • 2.5. Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet
 • 3. Din ve Hayat
  • 3.1. Din ve Aile
  • 3.2. Din, Kültür ve Sanat
  • 3.3. Din ve Çevre
  • 3.4. Din ve Sosyal Değişim
  • 3.5. Din ve Ekonomi
  • 3.6. Din ve Sosyal Adalet
  • 3.7. Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
 • 4. Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • 4.1. İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
  • 4.2. İslam Ahlakının Kaynakları
  • 4.3. Ahlak ile Terbiye Arasındaki İlişki
  • 4.4. İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar
  • 4.5. Tutum ve Davranışlarda Ölçülü Olmak
  • 4.6. Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler
 • 5. İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
  • 5.1. Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  • 5.2. Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
  • 5.3. İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar
  • 5.4. İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar
  • 5.5. Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet

10. Sınıf Din Kültürü Müfredatı (2020-2021)

Hazırlanıyor…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu