9. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı (2023-2024)

9. sınıflar için “9. Sınıf Kimya Konuları (2023-2024)“, “9. Sınıf Kimya Müfredatı (2023-2024)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 9. sınıf kimya müfredatı içerisinde yer alan kimya konuları eksiksiz olarak burada.

9. Sınıf Kimya Konuları (2023-2024)

 • 1. Kimya Bilimi
  • 1.1. Simyadan Kimyaya
   • 1.1.1. Kimyanın Bilim Olma Süreci
  • 1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
   • 1.2.1. Kimyanın ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
  • 1.3. Kimyanın Sembolik Dili
   • 1.3.1. Kimyanın Sembolik Dili
  • 1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
   • 1.4.1. Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
   • 1.4.2. Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri
   • 1.4.3. Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler
 • 2. Atom ve Periyodik Sistem
  • 2.1. Atom Modelleri
   • 2.1.1. Atom Modelleri
  • 2.2. Atomun Yapısı
   • 2.2.1. Atomu Oluşturan Temel Tanecikler
  • 2.3. Periyodik Sistem
   • 2.3.1. Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları
   • 2.3.2. Elementlerin Sınıflandırılması
   • 2.3.3. Periyodik Özelliklerin Değişimi
 • 3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • 3.1. Kimyasal Tür
   • 3.1.1. Kimyasal Türler
  • 3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
   • 3.2.1. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • 3.3. Güçlü Etkileşimler
   • 3.3.1. İyonik Bağların Oluşumu
   • 3.3.2. İyonik Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması
   • 3.3.3. Kovalent Bağların Oluşumu
   • 3.3.4. Kovalent Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması
   • 3.3.5. Metalik Bağ
  • 3.4. Zayıf Etkileşimler
   • 3.4.1. Bağ Enerjisine Göre Zayıf ve Güçlü Etkileşimler
   • 3.4.2. Van Der Waals Kuvvetleri
   • 3.4.3. Hidrojen Bağı
  • 3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
   • 3.5.1. Kimyasal ve Fiziksel Değişimler
 • 4. Maddenin Hâlleri
  • 4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri
   • 4.1.1. Maddenin Farklı Hâlleri
  • 4.2. Katılar
   • 4.2.1. Katılar ve Özellikleri
  • 4.3. Sıvılar
   • 4.3.1. Sıvılarda Viskozite
   • 4.3.2. Viskoziteyi Etkileyen Faktörler
   • 4.3.3. Buharlaşma Yoğuşma Denge Buhar Basıncı
  • 4.4. Gazlar
   • 4.4.1. Gazların Genel Özellikleri
   • 4.4.2. Gazları Tanımlayan Özellikler
   • 4.4.3. Saf Maddelerin Hâl Değişim Grafiği
  • 4.5. Plazma
   • 4.5.1. Plazma
 • 5. Doğa ve Kimya
  • 5.1. Su ve Hayat
   • 5.1.1. Suyun Varlıklar İçin Önemi
   • 5.1.2. Su Tasarrufu ve Su Kaynaklarının Korunması
   • 5.1.3. Su Sertliği
  • 5.2. Çevre Kimyası
   • 5.2.1. Hava Su ve Toprak Kirliliğine Sebep Olan Kimyasallar
   • 5.2.2. Çevreye Zarar Veren Kimyasal Kirleticilerin Etkilerinin Azaltılması

9. Sınıf Kimya Müfredatı (2023-2024)

Güncelleniyor…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu