11. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

11. sınıflar için “11. Sınıf Kimya Konuları (2020-2021)“, “11. Sınıf Kimya Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf kimya müfredatı içerisinde yer alan kimya konuları eksiksiz olarak burada.

11. Sınıf Kimya Konuları (2020-2021)

 • 1. Modern Atom Teorisi
  • 1.1. Atomun Kuantum Modeli
   • 1.1.1. Atomun Kuantum Modeli
    • 1.1.1.1. Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları
    • 1.1.1.2. Modern Atom Modeli ve Orbital Kavramı
    • 1.1.1.3. Yörünge ve Orbital Kavramları
    • 1.1.1.4. Kuantum Sayıları
    • 1.1.1.5. Çok Elektronlu Atomlarda Orbitallerin Enerji Seviyeleri
  • 1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
   • 1.2.1. Nötr Atomların Elektron Dizilimleri ve Periyodik Sistemdeki Yerleri
    • 1.2.1.1. Hund Kuralı
    • 1.2.1.2. Pauli İlkesi
    • 1.2.1.3. Aufbau Kuralı
    • 1.2.1.4. Atomların Elektron Dizilimleri
  • 1.3. Periyodik Özellikler
   • 1.3.1. Periyodik Özelliklerdeki Değişim Eğilimleri
    • 1.3.1.1. Periyodik Özellikler
  • 1.4. Elementleri Tanıyalım
   • 1.4.1. Elementlerin Periyodik Sistemdeki Konumu ve Özellikleri
    • 1.4.1.1. S Bloku Elementleri ve Özellikleri
    • 1.4.1.2. P Bloku Elementleri ve Özellikleri
    • 1.4.1.3. D Bloku Elementleri ve Özellikleri
    • 1.4.1.4. F Bloku Elementleri ve Özellikleri
    • 1.4.1.5. Asal Gaz Özellikleri ve Elektron Dizilimi
  • 1.5. Yükseltgenme Basamakları
   • 1.5.1 Yükseltgenme Basamakları ve Elektron Dizilimleri
    • 1.5.1.1. D Bloku Elementlerinin Yükseltgenme Basamakları
 • 2. Gazlar
  • 2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
   • 2.1.1. Gazların Betimlenmesinde Kullanılan Özellikler Ve Ölçülmesi
   • 2.1.2. Gaz Yasaları
    • 2.1.2.1. Boyle Yasası (Basınç-Hacim İlişkisi)
    • 2.1.2.2. Charles Yasası (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
    • 2.1.2.3. Gay-Lussac Yasası (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
    • 2.1.2.4. Avogadro Yasası (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
    • 2.1.2.5. Gaz Yasalarının Grafiklerle Yorumlanması
  • 2.2. İdeal Gaz Yasası
   • 2.2.1. Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Yasası
  • 2.3. Gazlarda Kinetik Teori
   • 2.3.1. Kinetik Teori
    • 2.3.1.1. Graham Difüzyon Yasası
  • 2.4. Gaz Karışımları
   • 2.4.1. Kısmi Basınç
  • 2.5. Gerçek Gazlar
   • 2.5.1. Gerçek Gaz ve İdeal Gaz
 • 3. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
  • 3.1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri
   • 3.1.1. Çözücü-Çözünen Etkileşimleri
  • 3.2. Derişim Birimleri
   • 3.2.1. Çözünen Madde Miktarı ve Derişim Birimleri
    • 3.2.1.1. Molarite
    • 3.2.1.2. Molalite
   • 3.2.2. Farklı Derişimlerde Çözelti Hazırlanması
    • 3.2.2.1. Derişimle İlgili Hesaplamalar
  • 3.3. Koligatif Özellikler
   • 3.3.1. Çözeltilerin Koligatif Özellikleri ve Derişimleri
    • 3.3.1.1. Buhar Basıncı Alçalması
    • 3.3.1.2. Kaynama Noktası Yükselmesi (Ebülyoskopi)
    • 3.3.1.3. Donma Noktası Alçalması (Kriyoskopi)
    • 3.3.1.4. Ters Ozmoz Yöntemiyle Su Arıtımı
  • 3.4. Çözünürlük
   • 3.4.1. Çözeltilerin Sınıflandırılması
    • 3.4.1.1. Çözünürlük Hesaplamaları
  • 3.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
   • 3.5.1. Çözünürlüğün Sıcaklık ve Basınçla İlişkisi
    • 3.5.1.1. Deriştirme ve Kristallendirme Hesapları
    • 3.5.1.2. Gazların Çözünürlüğüne Sıcaklık ve Basınç Etkisi
    • 3.5.1.3. Elektronik Tablolama Programı Kullanarak Çözünürlüğün Sıcaklık ve Basınçla İlişkisinin Kurgulanması
 • 4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji
  • 4.1. Tepkimelerde Isı Değişimi
   • 4.1.1. Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimleri
    • 4.1.1.1. Endotermik Tepkime
    • 4.1.1.2. Ekzotermik Tepkime
  • 4.2. Oluşum Entalpisi
   • 4.2.1. Standart Oluşum Entalpisi
    • 4.2.1.1. Standart Oluşum Entalpisi
    • 4.2.1.2. Potansiyel Enerji-Tepkime Koordinatı Grafiği
    • 4.2.1.3. Elektronik Tablolama Programı Kullanarak Tepkime Entalpilerine İlişkin Grafik Oluşturmaları
  • 4.3. Bağ Enerjileri
   • 4.3.1. Bağ Enerjileri ve Tepkime Entalpisi
  • 4.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
   • 4.4.1. Hess Yasası
 • 5. Kimyasal Tepkimelerde Hız
  • 5.1. Tepkime Hızları
   • 5.1.1. Kimyasal Tepkimeler ve Çarpışma Teorisi
   • 5.1.2. Kimyasal Tepkimelerin Hızları
    • 5.1.2.1. Madde Miktarı Tepkime Hızı
    • 5.1.2.2. Ortalama Tepkime Hızı
    • 5.1.2.3. Homojen ve Heterojen Faz Tepkimeleri
  • 5.2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
   • 5.2.1. Tek ve Çok Basamaklı Tepkimeler Ve Hız
   • 5.2.2. Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler
    • 5.2.2.1. Madde Cinsi
    • 5.2.2.2. Derişim
    • 5.2.2.3. Sıcaklık
    • 5.2.2.4. Katalizör
    • 5.2.2.5. Temas Yüzeyi
  • 5.2.3. Okuma Parçası: Oktay Sinanoğlu (25 Şubat 1935-19 Nisan 2015)
 • 6. Kimyasal Tepkimelerde Denge
  • 6.1. Kimyasal Denge
   • 6.1.1. Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge
    • 6.1.1.1. Denge Sabiti
    • 6.1.1.2. kP ve kC İlişkisi
    • 6.1.1.3. Denge Sabiti Hesaplamaları
    • 6.1.1.4. Kimyasal Tepkimelerle Denge Sabiti Arasındaki İlişki
  • 6.2. Dengeyi Etkileyen Faktörler
   • 6.2.1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
    • 6.2.1.1. Sıcaklık
    • 6.2.1.2. Derişim
    • 6.2.1.3. Hacim
    • 6.2.1.4. Kısmi Basınç veya Toplam Basınç
    • 6.2.1.5. Le Chatelier İlkesi ile İlgili Hesaplamalar
    • 6.2.1.6. Katalizör Denge İlişkisi
  • 6.3. Sulu Çözelti Dengeleri
   • 6.3.1. Suyun Oto-İyonizasyonu
    • 6.3.1.1. pH ve poH Kavramları
   • 6.3.2. Brönsted-Lowry Asit/Bazları
   • 6.3.3. Asit ve Bazların Kuvveti
    • 6.3.3.1. Asit Gibi Davranan Katyonlar
    • 6.3.3.2. Baz Gibi Davranan Anyonlar
   • 6.3.4. Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi
   • 6.3.5. Kuvvetli ve Zayıf Asit Bazların Ph Değeri
   • 6.3.6. Tampon Çözeltiler
   • 6.3.7. Tuzların Asit-Baz Özelliği
    • 6.3.7.1. Nötr Tuz
    • 6.3.7.2. Asidik Tuz
    • 6.3.7.3. Bazik Tuz
   • 6.3.8. Kuvvetli Asit-Baz Titrasyonu
    • 6.3.8.1. Titrasyon Hesaplamaları
    • 6.3.8.2. Elektronik Tablolama Programı Kullanılarak Titrasyon Yöntemine Yönelik Hesaplamaların Kurgulanması
   • 6.3.9. Çözünme-Çökelme Tepkimeleri
    • 6.3.9.1. Çözünürlük Çarpımı ve Çözünürlük
    • 6.3.9.2. Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler
    • 6.3.9.3. Ortak İyon Etkisi Hesaplamaları

11. Sınıf Kimya Müfredatı (2020-2021)

Henüz yayınlanmadı…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu