10. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

10. sınıflar için “10. Sınıf Kimya Konuları (2020-2021)“, “10. Sınıf Kimya Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 10. sınıf kimya müfredatı içerisinde yer alan kimya konuları eksiksiz olarak burada.

10. Sınıf Kimya Konuları (2020-2021)

 • 1. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • 1.1. Kimyanın Temel Kanunları
   • 1.1.1. Kimyanın Temel Kanunları
    • 1.1.1.1. Kütlenin Korunumu Kanunu (Antoine Laurent De Lavoisier-1774)
    • 1.1.1.2. Sabit Oranlar Kanunu (Joseph Proust-1799)
    • 1.1.1.3. Katlı Oranlar Kanunu (John Dalton-1804)
  • 1.2. Mol Kavramı
   • 1.2.1. Mol Kavramı
    • 1.2.1.1. Mol Kavramının Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişimi
    • 1.2.1.2. Bağıl Atom Kütlesi
    • 1.2.1.3. İzotop Atomlar ve Ortalama Atom Kütlesi
    • 1.2.1.4. Mol Hesaplamaları
  • 1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
   • 1.3.1. Kimyasal Tepkime Türleri
    • 1.3.1.1. Kimyasal Tepkimeler
    • 1.3.1.2. Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi
    • 1.3.1.3. Kimyasal Tepkime Türleri
  • 1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
   • 1.4.1. Kimyasal Hesaplamalar
    • 1.4.1.1. Sınırlayıcı Bileşen Hesapları
    • 1.4.1.2. Yüzde Verim Hesaplamaları
 • 2. Karışımlar
  • 2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar
   • 2.1.1. Karışımların Sınıflandırılması
    • 2.1.1.1. Homojen ve Heterojen Karışımların Ayırt Edilmesinde Belirleyici Özellikler
    • 2.1.1.2. Heterojen Karışımların Sınıflandırılması
    • 2.1.1.3. Karışımların Çözünenin Tanecik Boyutuna Göre Sınıflandırılması
   • 2.1.2. Çözünme Süreci
    • 2.1.2.1. Çözünme ve Polarlık
   • 2.1.3. Çözünmüş Madde Oranlarını Belirten İfadeler
    • 2.1.3.1. Çözeltilerde Derişim
    • 2.1.3.2. Çözelti Hazırlama
   • 2.1.4. Çözeltilerin Özellikleri
    • 2.1.4.1. Çözeltilerin Donma ve Erime Noktaları
    • 2.1.4.2. Kara Yollarında Buzlanmaya Karşı Alınan Önlemlerin Etkileri
  • 2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
   • 2.2.1. Karışım Ayırma Teknikleri
    • 2.2.1.1. Mıknatıs ile Ayırma
    • 2.2.1.2. Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma
    • 2.2.1.3. Yoğunluk Farkından Yararlanarak Ayırma
    • 2.2.1.4. Erime Noktası Farkından Yararlanarak Ayırma
    • 2.2.1.5. Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Ayırma
    • 2.2.1.6. Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma
    • 2.2.1.7. Karışımları Ayırma Deneyleri
 • 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • 3.1. Asitler ve Bazlar
   • 3.1.1. Asitlerin ve Bazların Ayırt Edilmesi
    • 3.1.1.1. Asitlerin Özellikleri
    • 3.1.1.2. Bazların Özellikleri
    • 3.1.1.3. Asit ve Bazların İndikatörlere Etkisi
    • 3.1.1.4. pH Kavramı
    • 3.1.1.5. Günlük Hayatta Kullanılan Tüketim Maddelerinin pH Değerleri
   • 3.1.2. Moleküler Düzeyde Asitlik-Bazlık
  • 3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
   • 3.2.1. Asit-Baz Tepkimeleri
    • 3.2.1.1. Tuz Oluşumu
   • 3.2.2. Günlük Hayatta Asit-Baz Tepkimeleri
    • 3.2.2.1. Asit ve Bazların Metallerle Etkileşimi
    • 3.2.2.2. Metallerin Tepkimeye Girme Eğilimlerine Göre Sınıflandırılması
  • 3.3. Hayatımızdaki Asitler ve Bazlar
   • 3.3.1. Asit ve Bazların Fayda ve Zararları
    • 3.3.1.1. Asit Yağmurlarının Oluşumu
    • 3.3.1.2. Asit Yağmurlarının Çevreye ve Tarihi Eserlere Etkisi
   • 3.3.2. Asit ve Bazlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
    • 3.3.2.1. Çamaşır Suyu ve Tuz Ruhu
    • 3.3.2.2. Evsel Kimyasalların Tesisat ve Çevre Açısından Sakıncaları
  • 3.4. Tuzlar
   • 3.4.1. Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları
 • 4. Kimya Her Yerde
  • 4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
   • 4.1.1. Temizlik Maddelerinin Özellikleri
    • 4.1.1.1. Sabun ve Deterjanın Temizleme Özelliği
    • 4.1.1.2. Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda ve Zararları
    • 4.1.1.3. Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri
   • 4.1.2. Yaygın Polimerlerin Kullanım Alanları
    • 4.1.2.1. Polimerlerin Olumlu ve Olumsuz Özellikleri
    • 4.1.2.2. Polimer Malzeme Bulunduran Oyuncak ve Tekstil Ürünlerinin Zararları
   • 4.1.3. Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı
   • 4.1.4. Kozmetik Malzemelerin İçerdiği Zararlı Kimyasallar
    • 4.1.4.1. Parfüm, Saç Boyası, Kalıcı Dövme Boyası ve Jölede Bulunan Kimyasallar
   • 4.1.5. İlaç Formları
    • 4.1.5.1. Yanlış ve Gereksiz İlaç Kullanımının Zararları
  • 4.2. Gıdalar
   • 4.2.1. Hazır Gıdaları Seçerken ve Tüketirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
    • 4.2.1.1. Hazır Gıdaların Doğal Gıdalardan Farkları
    • 4.2.1.2. Hazır Gıda Etiketlerinin Önemi
    • 4.2.1.3. Koruyucular Renklendiriciler ve Yapay Tatlandırıcıların Sağlık Üzerindeki Etkileri
    • 4.2.1.4. Günlük Tüketim Maddelerindeki Katkı Maddesi İçeriği ve Katkı Maddesi Kodları
   • 4.2.2. Yenilebilir Yağ Türleri
    • 4.2.2.1. Yağların Sınıflandırılması
    • 4.2.2.2. Yağ Endüstrisinde Kullanılan Kavramlar
    • 4.2.2.3. Yenilebilir Yağların Yanlış Kullanımı ve Sağlığa Etkileri

10. Sınıf Kimya Müfredatı (2020-2021)

Hazırlanıyor…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu