12. Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

12. sınıflar için “12. Sınıf Biyoloji Konuları (2020-2021)“, “12. Sınıf Biyoloji Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 12. sınıf biyoloji müfredatı içerisinde yer alan biyoloji konuları eksiksiz olarak burada.

12. Sınıf Biyoloji Konuları (2020-2021)

 • 1. Genden Proteine
  • 1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
   • 1.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi
   • 1.1.2. Nükleik Asit Çeşitleri ve Görevleri
    • 1.1.2.1. DNA (Deoksiribonükleik Asit)
    • 1.1.2.2. RNA (Ribonükleik Asit)
   • 1.1.3. Hücredeki Genetik Maddenin Organizasyonu
   • 1.1.4. DNA’nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon)
  • 1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi
   • 1.2.1. Genetik Şifre
   • 1.2.2. Protein Sentezi
   • 1.2.3. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
   • 1.2.4. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamaları
   • 1.2.5. Sentetik Biyoloji
   • 1.2.6. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamalarının İnsan Hayatına Etkisi
    • 1.2.6.1. Sağlık Alanındaki Uygulamalar
    • 1.2.6.2. Tarım ve Hayvancılık Alanındaki Uygulamalar
    • 1.2.6.3. Endüstri Alanındaki Uygulamalar
    • 1.2.6.4. Çevre Alanındaki Uygulamalar
   • 1.2.7. Klonlama Çalışmaları ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
    • 1.2.7.1. Klonlama
    • 1.2.7.2. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)
   • 1.2.8. Biyogüvenlik ve Biyoetik
 • 2. Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • 2.1. Canlılık ve Enerji
   • 2.1.1. Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Trifosfat)
  • 2.2. Fotosentez
   • 2.2.1. Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
   • 2.2.2. Fotosentez Reaksiyonları
    • 2.2.2.1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
    • 2.2.2.2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar (Kalvin Döngüsü)
   • 2.2.3. Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
  • 2.3. Kemosentez
   • 2.3.1. Kemosentetik Canlıların Endüstride Kullanılması
  • 2.4. Hücresel Solunum
   • 2.4.1. Hücresel Solunum
    • 2.4.1.1. Oksijenli Solunum
     • 2.4.1.1.1. Glikoliz
     • 2.4.1.1.2. Krebs Döngüsü
     • 2.4.1.1.3. Elektron Taşıma Sistemi (ETS)
    • 2.4.1.2. Fermantasyon
     • 2.4.1.2.1. Glikoliz Evresi
     • 2.4.1.2.2. Etil Alkol Fermantasyonu
     • 2.4.1.2.3. Laktik Asit Fermantasyonu
    • 2.4.1.3. Oksijensiz Solunum
   • 2.4.2. Fotosentez ve Solunum Arasındaki İlişki
 • 3. Bitki Biyolojisi
  • 3.1. Bitkilerin Yapısı
   • 3.1.1. Çiçekli Bitkilerin Temel Kısımları
    • 3.1.1.1. Bitkisel Dokular
     • 3.1.1.1.1. Örtü Doku
     • 3.1.1.1.2. Temel Doku
     • 3.1.1.1.3. İletim Doku
     • 3.1.1.1.4. Meristem Doku
    • 3.1.1.2. Bitkisel Organlar
     • 3.1.1.2.1. Kök
     • 3.1.1.2.2. Gövde
     • 3.1.1.2.3. Yaprak
   • 3.1.2. Bitkisel Hormonlar
   • 3.1.3. Bitkilerde Hareket
    • 3.1.3.1. Tropizma Hareketleri
    • 3.1.3.2. Nasti Hareketleri
  • 3.2. Bitkilerde Madde Taşınması
   • 3.2.1. Su ve Minerallerin Taşınması
   • 3.2.2. Su ve Minerallerin Ksilemde Taşınması
    • 3.2.2.1. Kök Basıncı
    • 3.2.2.2. Kılcallık
    • 3.2.2.3. Terleme ve Kohezyon Gerilim Teorisi
   • 3.2.3. Bitkilerde Fotosentez Ürünlerinin Taşınması
   • 3.2.4. Bitkilerin Günlük Hayatımızdaki Yeri
  • 3.3. Bitkilerde Eşeyli Üreme
   • 3.3.1. Çiçeğin Kısımları
   • 3.3.2. Çiçekli Bitkilerde Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu
   • 3.3.3. Çimlenme
   • 3.3.4. Dormansi ve Çimlenme
 • 4. Canlılar ve Çevre
  • 4.1. Canlılar ve Çevre
   • 4.1.1. Çevresel Şartların Canlı Çeşitliliğine Etkisi
   • 4.1.2. Tarım ve Hayvancılıkta Yapay Seçilim Uygulamaları

12. Sınıf Biyoloji Müfredatı (2020-2021)

Açıklanmadı…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu