12. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

12 . sınıflar için “12. Sınıf Fizik Konuları (2020-2021)“, “12. Sınıf Fizik Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 12. sınıf fizik müfredatı içerisinde yer alan fizik konuları eksiksiz olarak burada.

12. Sınıf Fizik Konuları (2020-2021)

 • 1. Çembersel Hareket
  • 1.1. Düzgün Çembersel Hareket
   • 1.1.1. Düzgün Çembersel Hareket Nedir?
   • 1.1.2. Düzgün Çembersel Harekette Merkezcil Kuvvetin Bağlı Olduğu Değişkenler
   • 1.1.3. Düzgün Çembersel Hareket Yapan Cisimlerin Hareketi
   • 1.1.4. Yatay, Düşey ve Eğimli Zeminlerde Araçların Emniyetli Dönüş Şartları
  • 1.2. Dönerek Öteleme Hareketi
   • 1.2.1. Öteleme ve Dönme Hareketi Arasındaki İlişki
   • 1.2.2. Eylemsizlik Momenti
   • 1.2.3. Dönme ve Dönerek Öteleme Hareketi Yapan Cismin Kinetik Enerjisinin Bağlı Olduğu Değişkenler
  • 1.3. Açısal Momentum
   • 1.3.1. Temel Bir Fiziksel Nicelik Olarak Açısal Momentum
   • 1.3.2. Açısal Momentum ve Çizgisel Momentum Arasındaki İlişki
   • 1.3.3. Açısal İvme, Tork ve Eylemsizlik Momenti Arasındaki İlişki
   • 1.3.4. Açısal Momentumun Korunumunun Günlük Hayattaki Yeri
  • 1.4. Kütle Çekim Kuvveti
   • 1.4.1. Kütle Çekim Kuvveti Nedir?
   • 1.4.2. Kütle Çekim Kuvvetinin Bağlı Olduğu Değişkenler
  • 1.5. Kepler Kanunları
   • 1.5.1. Kepler Kanunları
 • 2. Basit Harmonik Hareket
  • 2.1. Basit Harmonik Hareket
   • 2.1.1. Basit Harmonik Hareketin Düzgün Çembersel Hareket Kullanılarak Açıklanması
   • 2.1.2. Basit Harmonik Harekette Konumun Zamana Göre Değişimi
   • 2.1.3. Basit Harmonik Harekette Kuvvet, Hız ve İvmenin Konuma Göre Değişimi
   • 2.1.4. Yay Sarkacı ile Basit Sarkaçta Periyodun Bağlı Olduğu Değişkenler
   • 2.1.5. Yay Sarkacı ve Basit Sarkacın Periyodu ile İlgili Hesaplamalar
 • 3. Dalga Mekaniği
  • 3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
   • 3.1.1. Su Dalgalarında Kırınım Olayının Dalga Boyu ve Yarık Genişliği ile İlişkisi
   • 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim Olayı
   • 3.1.3. Işığın Çift Yarıkta Girişimine Etki Eden Değişkenler
   • 3.1.4. Işığın Tek Yarıkta Kırınımına Etki Eden Değişkenler
   • 3.1.5. Işığın Dalga Doğası
   • 3.1.6. Işık ve Ses Dalgalarında Doppler Olayının Etkileri
  • 3.2. Elektromanyetik Dalgalar
   • 3.2.1. Elektromanyetik Dalgaların Ortak Özellikleri
   • 3.2.2. Elektromanyetik Spektruma Günlük Hayattan Örnekler
 • 4. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • 4.1. Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
   • 4.1.1. Atom Kavramı
   • 4.1.2. Atomun Uyarılması
   • 4.1.3. Modern Atom Teorisi
  • 4.2. Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
   • 4.2.1. Büyük Patlama Teorisi
   • 4.2.2. Atom Altı Parçacıklar ve Temel Özellikleri
   • 4.2.3. Madde Oluşum Süreci
   • 4.2.4. Madde-Antimadde
  • 4.3. Radyoaktivite
   • 4.3.1. Kararlı ve Kararsız Atomların Özellikleri
   • 4.3.2. Radyoaktif Bozunma Sonucu Atomun Kütle Numarası, Atom Numarası ve Enerjisindeki Değişimi
   • 4.3.3. Nükleer Fisyon ve Füzyon
   • 4.3.4. Radyasyonun Canlılar Üzerindeki Etkileri
 • 5. Modern Fizik
  • 5.1. Özel Görelilik
   • 5.1.1. Michelson-Morley Deneyinin Amacı ve Sonuçları
   • 5.1.2. Özel Görelilik Kuramı
   • 5.1.3. Göreli Uzunluk ve Göreli Zaman Kavramları
   • 5.1.4. Kütle-Enerji Eşdeğerliği
  • 5.2. Kuantum Fiziğine Giriş
   • 5.2.1. Siyah Cisim Işıması
  • 5.3 .Fotoelektrik Olayı
   • 5.3.1. Foton Nedir?
   • 5.3.2. Fotoelektrik Olayı
   • 5.3.3. Farklı Metaller İçin Maksimum Kinetik Enerji-Frekans Grafiği
   • 5.3.4. Fotoelektronların Sahip Olduğu Maksimum Kinetik Enerji, Durma Gerilimi ve Metalin Eşik Enerjisi Arasındaki İlişki
   • 5.3.5. Fotoelektrik Olayının Günlük Hayattaki Uygulamaları
  • 5.4. Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
   • 5.4.1. Compton Saçılması
   • 5.4.2. Compton ve Fotoelektrik Olaylarının Benzer Yönleri
   • 5.4.3. Işığın Doğası
   • 5.4.4. Madde ve Dalga Arasındaki İlişki
 • 6. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  • 6.1. Görüntüleme Teknolojileri
   • 6.1.1. Görüntüleme Cihazlarının Çalışma Prensipleri
   • 6.1.2. LCD ve Plazma Teknolojilerinde Fizik Biliminin Yeri
  • 6.2. Yarı İletken Teknolojisi
   • 6.2.1. Yarı İletken Maddelerin Genel Özellikleri
   • 6.2.2. Yarı İletken Malzemelerin Teknolojideki Önemi
   • 6.2.3. LED Teknolojisinin Kullanıldığı Yerler
   • 6.2.4. Güneş Pillerinin Çalışma Şekli
  • 6.3. Süper İletkenler
   • 6.3.1. Süper İletken Maddenin Temel Özellikleri
   • 6.3.2. Süper İletkenlerin Teknolojideki Kullanım Alanları
  • 6.4. Nanoteknoloji
   • 6.4.1. Nanobilimin Temelleri
   • 6.4.2. Nanomalzemelerin Temel Özellikleri
   • 6.4.3. Nanomalzemelerin Teknolojideki Kullanım Alanları
  • 6.5. Laser Işınları
   • 6.5.1. Laser Işınlarının Elde Edilişi
   • 6.5.2. Laser Işınlarının Teknolojideki Kullanım Alanları

12. Sınıf Fizik Müfredatı (2020-2021)

Açıklanmadı…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu