Radyo, Televizyon ve Sinema İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Radyo, Televizyon ve Sinema İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Radyo, Televizyon ve Sinema 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1AYT TARİH-2AYT COĞRAFYA-2AYT FELSEFEAYT DİN
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12399,35829,516,3246,515,393,59,89,8124,8
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12379,3543516,372237,86119,88,54,8
Yaşar Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12431,45333,316,814119,55,846,59,89,83,5
İstanbul Üniversitesi0,12432,4590181514,84195,8669,875
İstinye Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12319,2620,3193,82,8177,86119,88,54,8
Fenerbahçe Üniversitesi (Burslu)0,12378,4620,5154,8019,36,83,87,39,8103,8
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu)0,12436,6622,514,510,510,811757,58,89,55
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu)0,12404,162411,513013,37,84,89,8116,34,8
Ankara Üniversitesi0,12397,4503216,53,5117,55,83,88,87,58,54
Başkent Üniversitesi (Burslu)0,12496,6563016,37,8596,54,87,37,38,34,8
Marmara Üniversitesi0,12398,51003216,36,8014,84,3669,88,54,8
Maltepe Üniversitesi (Burslu)0,12343,5633,814,84,31,5186,82,59,86,37,33,5
Üsküdar Üniversitesi (Burslu)0,12430,5583415,54,8-0,316,86,857,35,373
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu)0,12322,8526,515,814,8019,34,33,88,5116,54,8
Ege Üniversitesi0,12330,98021,3159,34,520,55,33,59,88,57,34,8
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu)0,12440,85528,87,521,81,8125,862,56,56,33,8
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12406,82023,8106,81,820,34,53,53,57,39,53,5
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu)0,12375,9321,88,89516,56,52,38,5616
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu)0,12353,1562813,80013,86,53,57,39,87,36
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu)0,12359,45327,816,3408,56,855109,84,8
Beykoz Üniversitesi (Burslu)0,12382,35428,515,82,8014,55,84,866,59,51,8
Akdeniz Üniversitesi0,12413,87225,311,59,5-0,315,31,564,88,58,52,8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12334,558228,311,36116,5363,5610,83,5
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu)0,12400,55527,515,391,3105,84,83,88,58,32,8
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu)0,12375,5420,812,58,8110,54,34,85,39,89,54,8
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12393,61227,5139,30,315,342,34,84,872,3
Kocaeli Üniversitesi0,12435,058122,8143,3-0,815,534,86,36,361,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12315,47215,56,3-0,52,510,36,83,57,38,57,34,8
Akdeniz Üniversitesi (İö)0,12391,857227103,8017,52,53,85,566,30,3
Antalya Akev Üniversitesi (Burslu)0,12297,7423,57,80011,86,54,88,58,563,5
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi0,12364,557227,812,88,30,814,55,32,852,83,52,5
Çukurova Üniversitesi0,12328,56214,311,3-0,5010,36,867,39,873,5
Maltepe Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12338,41523,312,514,807,31,5667,361
Selçuk Üniversitesi0,12452,58026,8015034,365,37,34,83,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,122987222,816,54,81,57,843,556,38,52,8
Mersin Üniversitesi0,12329,157224,311,39,31313,57,3118,32,3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İö)0,12290,557120,3159,527,50,54,82,8118,32,5
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12325,7571239,5006,5467,38,54,84,8
Kocaeli Üniversitesi (İö)0,12339,78213,59,361,36,33586,57,31,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,12340,257216,383010,834,82,510101
Erciyes Üniversitesi0,12354,2587171120974,85,34,55,53
İstanbul Üniversitesi (Uzaktan Öğretim)0,123091541511,5-0,307,543,54,87,57,30
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12335,254416,524,86,86,31,33,84,37,55,31,8
Uşak Üniversitesi0,12387,572168,5-0,33,312,81,83,54,82,55,53,8
Selçuk Üniversitesi (İö)0,12329,458212,512,86012,84,356,34,37,51,5
Süleyman Demirel Üniversitesi (İö)0,12333,372209,89,50,53,5554,31,58,52,8
Düzce Üniversitesi0,123787122,36,311104,32,54,84,86,30,5
Yaşar Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12309,6922,391,804,31,365,56,37,84
İnönü Üniversitesi0,12382,76119,875,81,55,8153,37,843,8
Atatürk Üniversitesi0,12312,959313,5145,53,34,80,52,35,38,55,34
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi0,12386,67216,51210,314,36,83,54,3402,5
Kastamonu Üniversitesi0,12302,77113,57,3-0,30,312,82,84,86,34,851
Erciyes Üniversitesi (İö)0,12323,38824,39,314,88,51,51,33,34,35,52,5
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12354,651019,88,83060,81,555,57,32,8
Giresun Üniversitesi0,12378,57212,510,85,83,893,33,51,3640,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12310,657220,39,81,815,32,83,52,34,864,8
Uşak Üniversitesi (İö)0,12351,57216,86,5717,81,33,85,52,55,31,3
Fırat Üniversitesi0,12346,37219,37,80,808,51,83,54,8-0,37,52,3
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12346,22419,39,5-0,307,32,853,56,33,80,5
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12381,05121,82,5027,82,81,33,84,561
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli)0,122505421,312,54090,32,33,564,81
Kastamonu Üniversitesi (İö)0,12326,456118,56,8216,32,53,82,55,55,51,8
Yozgat Bozok Üniversitesi0,12295,858217,510001,52,83,54,87,34,54,8
Gümüşhane Üniversitesi0,12327,756219,81,5-0,50101,52,55,82,552,5
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12423,5510194,87,89,82,3-0,32,8037,80
Atatürk Üniversitesi (İö)0,12314,1931110,51-0,58,542,56,303,53,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İö)0,12391,657222,33,33,804,54,33,81,82,82,53
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12324,24516,851,3010,541,35,53,520
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu)0,12283,051018,87,50,50,35,30,34,84,87,35,8-0,3
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12373,4315,36,84,305,521,50,55,36,32,5
Nişantaşı Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12372,84521,37,31,809,830,3147,52,8
Fırat Üniversitesi (İö)0,12299,956212,53,52,517,84,32,52,51,87,82
Gümüşhane Üniversitesi (İö)0,12336,56211,87,36,81,54,82,53,81,35,832,5
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu)0,12306,7712,85,37,8042,336,53,864,8
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv.0,12284,751012,513,82,30,851,54,83,5541,3
Beykoz Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12397,726157,30,50,350,80,32,51,372,8
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12456,956520,55152,32,82,820000
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12368,25357,56,32,806,52,83,53,53,53,50,3
Beykoz Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12372,4529,89,3713,83,32,51,842,80,3
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12337,51164,82,825,821,32,82,83,81,5
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce)(%25 İndirimli)0,12354,75414,58,5112,81,30,83-0,30,55,80,5
Başkent Üniversitesi (Ücretli)0,12345,488,811,31,803,343,54,8400
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12272,3539159,31031,33,54,34,51,82,5
Fenerbahçe Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12366,51015,37108,30,30,30,54,830,5
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12276,22717,52,5-0,8-0,31,84,82,34,8350,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12313,2319,89,3103,50,81,80,82,33,30,8
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12312,45411,84,5003,312,81,56,56,30,8
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12268,5529,35,32,8042,83,53,81,33,82,5
Yaşar Üniversitesi (İngilizce)(%25 İndirimli)0,12358,551418,83,31,523,31,80,54,32,37,30,5
İstinye Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12331,22414,85,8-0,304,82,81,33,345,50,3
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12303,4715,83,82,50,55,5-0,81,524,54,33
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12358,452861,5856-0,8-0,32,52,33-0,3
Maltepe Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12316,22913,88,81-0,541,53,53,5-0,34,52,3
Antalya Akev Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12322,051214,53,52,8052,32,84,81,83,5-0,5
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12317,42911,86-0,81,54,3-0,546,53,82,50,5
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12291,552813,32,34,325141,82,53,31,5
Yaşar Üniversitesi (İngilizce)(Ücretli)0,12275,65212,33,881,53,5-0,53,81,82,841,5
Antalya Akev Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12310,44172,80,801,82,853,503,81,8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu