Tüm Kitaplarda %90'a Varan İndirimler

İlahiyat İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “İlahiyat İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “İlahiyat 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan veriler bu yılki YKS’de adaylara yardımcı olması için bir önceki yılın YKS tercihlerine göre düzenlenmiştir. ÖSYM’nin güncel sonuçlarıdır.
YKS Denemelerinde %90'a Varan İndirim Seni Bekliyor
ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1AYT TARİH-2AYT COĞRAFYA-2AYT FELSEFEAYT DİN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu)0,12471,15333,817,522,57,522,896111110,86
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12426,7272518,8112,821,56,868,51110,86
Marmara Üniversitesi (Arapça)0,12460,35403018,816020,56,568,8103,86
Marmara Üniversitesi (İngilizce)0,12382,35403016,318,8-0,317,85,567,39,89,56
İstanbul Üniversitesi (İngilizce)0,12414,43031,815,315,8020,56,80,37,37,58,54,8
Marmara Üniversitesi0,12412,652793016,35,52,8196,567,368,36
İstanbul Üniversitesi (Arapça)0,12399,83027,516,56,8020,35,54,88,86,5103,5
Ankara Üniversitesi (İngilizce)0,18388,052028,811,55117,86,83,857,58,55
Marmara Üniversitesi (İö)0,12345,458023,51430,517,37,865,39,89,86
İstanbul Üniversitesi0,12347,517929,88,52,50147,83,58,59,88,56
İstanbul Üniversitesi (İö)0,12389,159928,38,8-0,3119,5846,38,876
Bursa Uludağ Üniversitesi0,12405,421029,315,50,8016,85,855,5105,86
Ankara Üniversitesi0,12396,222920,513,82,51,516,5269,87,3113,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12440,4519031,5133,8117,34,565,37,35,83,5
Sakarya Üniversitesi0,12397,6520027,813,81,5219,36,54,87,364,52,3
Kocaeli Üniversitesi0,12374,610021,87,80114,36,858,58,58,56
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Arapça)0,12390,64026,814,33,8011,54,33,55,39,8114,8
Bursa Uludağ Üniversitesi (İö)0,12382,615029,59,52,80135,54,87,37,38,34,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,12367,22002412,530186,82,36,37,87,33,5
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12384,3519933,8155,51,810,843,568,564,8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi0,12383,7513919,3153,31174,557,57,56,53,5
Akdeniz Üniversitesi0,12345,4514924153-0,317,85,53,58,58,53,53,5
Erciyes Üniversitesi0,12427,5519932,8950,39,333,87,369,56
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12346,858023,3142-0,319,55,8568,552,5
Gaziantep Üniversitesi0,12387,5512020,313,88015,85,54,82,38,566
İnönü Üniversitesi0,12371,41601914,30017,34,84,84,3109,53,5
Çukurova Üniversitesi0,12368,8516027,3135,5-115,83,335,37,58,53,8
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,1235012022,313,80,3113,85,53,59,86,37,54,8
Pamukkale Üniversitesi0,12386,75130148,8-2014,56,54,87,52,38,52,5
Balıkesir Üniversitesi0,12374,6512019,313,83,5119762,86,562,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İö)0,12398,25150258,313,3020,534,81,365,82,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi0,12335,3802612,80019,85,53,546,57,52,8
Trabzon Üniversitesi0,12358,5517026,311,84,50146,53,52,56,38,84,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi0,12401,5517022,810,50,81,517,53,545,36,38,52,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi0,12308,42202914,31014,85,564,85,38,52,5
Atatürk Üniversitesi0,12403,12102410,84,50,315,33,31,34,85,39,85
Ordu Üniversitesi0,12393,1510026,3111,51142,355,88,55,84,8
Sakarya Üniversitesi (İö)0,12331,316124,81474,3115,563,57,56,33,5
Harran Üniversitesi0,12409,62103384,8213,540,875,36,82,8
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12307,818916,510,31,8015,37,84,867,38,33,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi0,12401,059916,5100016,86,52,34,86,37,36
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi0,12349,19221,312,5386,55,54,87,5117,51,5
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12397,721021,87,8001844,87,38,54,32,3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12377,15150279,30,8011,55,52,56,81054,8
Dicle Üniversitesi0,12368,54001616,52,81,812,35,54,83,58,57,34,8
Fırat Üniversitesi0,12355,424025,57,50016,84,53,86,38,54,53,5
Dokuz Eylül Üniversitesi (İö)0,12332,314928,310,54,5012,85,83,565,58,81,3
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12379,18023,87,510,3094,33,567,39,82,3
Amasya Üniversitesi0,12418,3510021,32,80,5015,344,82,857,36
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İö)0,12422,1514914,59,35,80174,546,34,56,82,5
Erciyes Üniversitesi (İö)0,12373,1515022,514,32,5112,542,54,85,39,84
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12382,319027,512,54,3194,32,35,58,564,8
Pamukkale Üniversitesi (İö)0,12405,856018,813,3131,515,34,5546,37,33,8
Düzce Üniversitesi0,12310,35120141362153,53,85,58,86,34,8
İnönü Üniversitesi (İö)0,12339,413331,810,83,819,85,52,82,87,87,84,8
Gaziantep Üniversitesi (İö)0,12351,812217,811,51,80,315,55,34,87,34,86,82,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İö)0,12350,614017110016,85,53,55,35,39,52,8
Atatürk Üniversitesi (Arapça)0,12397,754026,39,35,8113,55,83,83,83,54,54,8
Karabük Üniversitesi0,12356,612018,354,3013,84,5636,373,5
Trabzon Üniversitesi (İö)0,18302,3709,37,30,8010,33,32,37,558,53,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi0,12410,2519919,3123,3010,84,32,568,873,8
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi0,12350,213020133,3016,54,3535,5103,8
Bingöl Üniversitesi0,12366,3510123,50,81337,35,34,84,89,863,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi0,12397,81193010,35,52185,311,81,58,50
Çukurova Üniversitesi (İö)0,12357,414128,5100017-0,53,56,55,362,5
Harran Üniversitesi (İö)0,12346,5511319,311,51,80106,565,36,33,54,8
Hitit Üniversitesi0,1239512018,513,80,8010,844,84,86,38,54,8
Siirt Üniversitesi0,12372,312217,510,31,5111,8860,34123,8
Kastamonu Üniversitesi0,12369,412020,814,5-0,8011,864,84,33,59,53,8
Trakya Üniversitesi0,12326,8510017,8120,80,515,36,53,563,56,35
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi0,12352,851492513,85,306,84,359,8974,8
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İö)0,12405,41001779,80,317457,82,304,8
Dicle Üniversitesi (İö)0,12318,1510212,89,34,8-0,517,85,367,37,34,51
Sinop Üniversitesi0,12339,55100172,830116,84,85,58,59,53,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İö)0,12359,5512223,8101111,85,34,83,57,35,85
Kilis 7 Aralık Üniversitesi0,12373,3510022,512,8-0,81,596,83,52,87,35,83,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi0,12369,0512021,512,83,5014,83,33,54,87,5113,5
Yozgat Bozok Üniversitesi0,12378,8513115,39,3-0,31208246,532,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi0,12405,0515015,813,81,3111,33,556,36,36,53,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Arapça)0,12351,65392412,5021734,81,56,372,3
Atatürk Üniversitesi (İö)0,12410,6515320,810,52,808,344,86,36,58,52,8
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (İö)0,12342,758119,56,30016,55,554,37,87,31,3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İö)0,12367,614325,38,331132,554,34,36,54,8
Artvin Çoruh Üniversitesi0,12366,1510028,811,80010,84,31,36,85,88,31,5
Fırat Üniversitesi (İö)0,12333,2514418,310,50016,842,53,56,58,33,8
Kafkas Üniversitesi0,12431,914022,312-0,3-0,315,53,5055,54,34,8
Kırklareli Üniversitesi0,1237812116,57,82,50,8136,513,569,83,5
Süleyman Demirel Üniversitesi (İö)0,12376,851621310,54,8010,55,32,56,58,57,32,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İö)0,12374,5513221,312,50011,544,83,58,53,36
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İö)0,12360,71531112,59,8011,33,82,34,88,57,52,8
Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça)0,12365,4515319,3131,80,511,35,367,36,52,32,3
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İö)0,12299,810326,511,30013,534,84,33,88,83,5
Gümüşhane Üniversitesi0,12393,514123,811,32,3015,31,83,53,86,343,5
Amasya Üniversitesi (İö)0,12340,69222,513,82,507,82,344,878,84,8
Düzce Üniversitesi (İö)0,12427,258023,38,37,8113,30,851,85,36,32,5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (İö)0,12435821110,310,3085,366624,8
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (İö)0,12339,18217,811,33,51,87,34,555,39,872,5
Bayburt Üniversitesi0,12306,651852312,50,81,89,35,33,83,57,57,33,5
Bingöl Üniversitesi (İö)0,12357,656216,810,36,5-0,311,85,83,55,557,53,5
Sinop Üniversitesi (İö)0,12429,2821893,81,5141,83,852,55,34,8
Karabük Üniversitesi (İö)0,12381,3512323,38306,35,54,84,39,85,52,3
Iğdır Üniversitesi0,12318,5514214,310,30011,86,54,82,59,89,51,3
Hitit Üniversitesi (İö)0,12327,65102247,50,81145,563,864,81,3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İö)0,12354,711920,390,8017,83,34,85,32,53,53,8
Ardahan Üniversitesi0,12408,658013114,8011,321,54,357,82,5
Kastamonu Üniversitesi (İö)0,12390,8512315,38,821,511,85,52,54,84,37,33,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İö)0,12384,311317,310-0,8011,583,84,556,51,5
Kırklareli Üniversitesi (İö)0,12417,7510314,510,83,805,334,86,58,54,36
Siirt Üniversitesi (İö)0,12326,411314,57,86010,86,53,53,84,87,34,8
Yozgat Bozok Üniversitesi (İö)0,12374,0512310,5130,80,813,34,34,85,33,85,34,8
Gümüşhane Üniversitesi (İö)0,12339,6512318105,50,85,55,3667,362,3
Bayburt Üniversitesi (İö)0,12406,9123247,80,35,51332,82,53,844
Hakkari Üniversitesi0,12344,110313,513,85,519,54,33,54,88,52,34,8
Kafkas Üniversitesi (İö)0,12288,0510320,34,32,5114,34,34,86,57,35,50
Şırnak Üniversitesi0,12389,514416,511,350124,361,563,33,5
Iğdır Üniversitesi (İö)0,12378,5510317,885015,84,34,85,8-0,332,8
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi0,12314,351022,812,5-3,5591,54,83,58,58,31
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu)0,12339,7510012,810,3004,80,34,84,87,33,82,3
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu)0,12339,356013,3510,85,34,33,56,33,502,3
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Arapça) (T.C. Vatandaşları) (Burslu)0,12312,7520971,808,30,53,53,83,540
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Arapça) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli)0,12296,75110,87,52,3070,52,3-1,38,55,80

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir